Amanda Thörn

Amanda Thörn

Amanda Thörn vill hjälpa till med att förenkla rutiner som alla småbarnsföräldrar har, allt från att få barnen att borsta tänderna till att klä på sig. Hon har arbetat fram rutinkort som på ett enkelt sätt visar för barnet vad som är dags att göra. Rutinkorten har sedan förökats och har nu blivit tre barnböcker; Räven Ralf borstar tänderna, Hjälten Hjalmar klär på sig och Hunden Edit tvättar tassarna. De tre första rutinböckerna släpptes i januari 2019. Den fjärde rutinboken, Valle Vampyr äter mat, släpptes i december 2019.

          Foto: Dayfotografi