Caroline Midbeck

Caroline är utbildad bildlärare, och har studerat bild och form både i Umeå, Holland och Växjö. Hon arbetar som bild-och so-lärare på Prolympia i Jönköping. I mars 2018 kom En känsla av mig, skriven av Anna Bjärkvik och med illustrationer av Caroline. I mars 2019 kom uppföljaren, En del av allt, även den med Carolines finstämda bilder.

          Foto: Anna Hållams