Elin Liljero Eriksson och Linda Johansson

Det fina och det där magiska som kan ske i mötet med en annan människa känner nog de flesta till, men alla är kanske inte medvetna om hur oerhört viktigt behovet av det är? Tvärtom, allt fler verkar tro att det lika gärna går bra, eller ännu bättre, att vårda sina relationer via skärmar. Samtidigt känner många en desperat vilsenhet i hur de ska parera livet i den digitala och fysiska världen. Att forskare dessutom säger att “det aldrig kommer att gå så långsamt som det gör idag”, vittnar om att det här är en utmaning som bara lär växa sig större. Så, hur kan vi göra fysiska möten centralt igen?

Författarna vill, med hjälp av experter, forskning och exempel svara på frågor som: Hur balanserar man det ”digitala livet” som säger att vi bör vara konstant tillgängliga och uppkopplade med en önskan om att vara mer “härvarande”? Vilka hälsovinster finns i att träffas IRL? Hur blir man bättre på att möta människor, finns det recept på ett bra samtal? Hur hejdar man den beroendeframkallande jakten på dopaminkickar som sociala medier kan medföra? Och hur lär man sig konsten att vänta utan att döda tiden på telefonen?

Recensioner