Sven Rollenhagen

Sven Rollenhagen

Sven är socionom och har jobbat med datorspelberoende både i Sverige och internationellt. I boken Digital balans utforskar han människors användning och beroende av sociala medier. Syftet med boken är att hjälpa människor att förstå sitt beteende på internet och avhjälpa eventuella beroenden kopplade till det. Digital balans beräknas komma ut i augusti 2019.