Sven Rollenhagen

Sven Rollenhagen är socionom och har jobbat med dataspelberoende både i Sverige och internationellt. I boken Scrollzombies — Hur beroendet av sociala medier styr våra liv utforskar han människors användning och beroende av sociala medier. Syftet med boken är att hjälpa människor att förstå sitt beteende på internet och avhjälpa eventuella beroenden kopplade till det. Scrollzombies släpptes i augusti 2019.