Zanna Andersson

Zanna Andersson har ett stort intresse för människors beteende och det har resulterat i en kandidatexamen i socialantropologi. Ett annat stort intresse hon har är att vara ute på långa skogspromenader, det  är en av hennes favoritsysselsättningar.
Zanna debuterar i år med en bok som baseras på texter hon skrivit för att få utlopp för de inre tankar och känslor hon hade när hon var drabbad av ätstörningar och självskadebeteende. Förhoppningen hon har med boken är att få möjlighet att nå ut och hjälpa andra som är drabbade för att visa att det finns en väg till ett liv värt att leva efter sjukdomen. Boken är även till för att hjälpa närstående att förstå hur det är att vara drabbad.

Böcker av Zanna

Vi kan inte hitta några böcker

Recensioner