Läslovet närmar sig

Höstlovet närmar sig, eller läslovet som det numera kallas. Förr hette det potatislov  så att skolbarnen skulle kunna  vara hemma och hjälpa till med att ta upp potatis. Är du ledig tillsammans med ditt barn är en perfekt aktivitet att åka till biblioteket och botanisera bland alla böcker som finns där. Förutom att det är roligt och mysigt med högläsning  finns det mycket forskning som stödjer varför barn mår bra av att läsa tillsammans.

> Ditt barns språkutveckling gynnas. Barnet lär sig ord och grammatik snabbare.

> Barnet får kunskaper om världen och hur olika saker fungerar.

> Barnet får möjlighet att identifiera sig med olika karaktärer och uppleva känslor ur boken.

> Att läsa tillsammans ger en nära känslomässig kontakt mellan dig och barnet. Ni kommer varandra närmare.

> Barnet blir mer intresserat av att lära sig läsa och får lättare att lära sig det.

> När vi samtalar med barnen om det vi har läst, väcks funderingar och reflektioner hos dem. Med samtalet som utgångspunkt kan vi väcka andra frågor och knyta an till andra erfarenheter. Det gäller att vara öppen för barnens frågor. På så sätt vidgas deras värld.

Boktips för högläsning: Modiga Morris: en vecka upp och ner, Rutinböckerna, vår serie om Mindfulness för barn.