Manus

Vi på Ehrlin Publishing är ständigt på jakt efter bra manus som stämmer med vår utgivningsprofil. Vi ger ut böcker inom Hälsa, relationer och personlig utveckling. Har du skrivit ett manus som du tror kan passa vår utgivning är du välkommen att skicka det digitalt till oss.  Bifoga ett följebrev om dig själv,  ett synopsis och  ett väl genomarbetat manus.  Skicka till manus@ehrlinpublishing.com.