Manus

Vi på Ehrlin Publishing är ständigt på jakt efter bra manus som stämmer med vår utgivningsprofil. Vi ger ut böcker inom Hälsa, relationer och personlig utveckling. Har du skrivit ett manus eller har en idé som du tror kan passa vår utgivning är du välkommen att skicka det digitalt till oss och bifoga gärna ett följebrev. Skriv till manus@ehrlinpublishing.com.