Rutiner är viktiga för barnets utveckling

Alla med små, och för den delen stora barn, vet att man som föräldrar får jobba hårt för att få in rutiner. Men det är ett viktigt jobb. Rutiner ger barnet en trygghet och är en förutsättning för den fysiska och psykologiska utvecklingen. Eller som den framstående österrikiske utbildaren och psykiatrikern Rudolf Dreikurs sa: ” Rutiner för ett barn är vad väggar är för ett hus, det ger gränser och dimensioner i livet”.

 Men rutiner uppstår inte av sig själva, därför är det extra viktigt att vi vuxna har tålamodet som krävs när vi gång på gång repeterar och övar. Barn gillar i grunden rutiner och håller man bara i så lär de sig snabbt. Men att arbeta in en rutin kan ta tid och vara ganska energikrävande.

Stärker självförtroendet
När barnet har lärt sig en rutin utvecklas en känsla av trygghet, de känner sig bekväma och vet vad de kan förvänta sig.Efter tandborstningen är det dags att läsa saga och sova, till exempel. Carina Persson är förskollärare på Öppna förskolan och har en lång erfarenhet av att jobba med barns utveckling.

  • Barn tycker om rutiner och när de känner att de förstår vad som händer och kan hjälpa till ger det barnet en känsla av delaktighet vilket bygger deras självtroende, säger hon.

Rutiner kan läras tidigt
Genom att etablera rutiner lär sig barn att varje aktivitet har sin tid och plats. Utöver att få en stabil och lugn miljö där barnet känner sig säker får barnet även en känsla av regelbundenhet, konsekvens och uthållighet.

  • Alla barn är olika och för en del är det extra viktigt att man förbereder dem på vad som ska hända härnäst, och då är rutiner ett viktigt hjälpmedel, säger Carina Persson.

När barnet känner sig tryggt skapas förutsättningar för att utveckla en god självkänsla. Och det går att börja jobba med rutiner tidigt.

  • Vi kan redan se på mycket små barn att de förstår rutiner. När vi till exempel tar fram gitarren här på Öppna förskolan så börjar även de som ännu inte lärt sig prata att visa att det är dags att sjunga.

Rutiner minskar konflikter
Inga barn känner sig bekväma i en situation där de inte vet vad de kan förvänta sig. En etablerad rutin ger en känsla av ordning och gör det enklare för barnet att vara samarbetsvilliga och hjälpsamma när de vet vad som försiggår.

  • Rutiner är även viktiga för att minska onödiga konflikter när barnet vet vad som ska hända och vad som förväntas av det.Inarbetade rutiner har lugnande effekt på både yngre och äldre barn, berättar Carina Persson.

Gör vardagsrutinerna roliga
Med hjälp av Amanda Thörns böcker kan du på ett inspirerande och pedagogiskt sätt öva in vardagliga rutiner tillsammans med ditt barn. I böckerna Hunden Edith tvättar tassarna, Räven Ralf borstar tänderna och Hjälten Hjalmar klär på sig beskrivs rutiner på ett inspirerande och pedagogiskt sätt.